Dienstverlening


De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar:

 • De beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan registreren in een kwaliteitsregister,zodat de beroepsbeoefenaar de beschermde titel BCZ® registertherapeut mag voeren;
 • De beroepsverenigingen ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun eigen beroepenveld;
 • De zorgverzekeraars informatie kunnen inwinnen over de kwaliteit van de aangesloten beroepsverenigingen en haar leden (de beroepsbeoefenaar);
 • De consumenten terecht kunnen voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.
 • Om deze dienstverlening optimaal te kunnen leveren en te garanderen maakt RBCZ gebruik van een bedrijfsbureau met gekwalificeerd personeel, automatiseringssystemen en informatieverstrekkende media.

Criteria RBCZ® registertherapeut.


RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor beroepsbeoefenaren en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

De Registertherapeut BCZ® dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • 1. Heeft een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst.
 • Heeft bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.
 • De beroepsbeoefenaar is in het bezit van een klachtenregeling en een aansluiting bij de geschillenregeling  zoals bepaald in de Wkkgz.
 • Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die voldoende dekking geven bij de behandeling van klachten door de geschillencommissie in het kader van de Wkkgz. Een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht, echter deze wordt wel aangeraden.
 • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving bij de beroepsorganisatie niet ouder is dan drie maanden. De beroepsorganisatie ontvangt het originele exemplaar van de VOG. Een kopie exemplaar behoudt de therapeut zelf voor de eigen administratie.
 • Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen en/of te genezen.
 • Is in het bezit van een AGB-code.
 • Zowel voor relatietherapie als individuele therapie