Prive info

Ik ben ingeschreven in Vergelijk en Kies van de VGZ.

Ik word vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.

Ik heb een door Cipion/ SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen en een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst. *·

Ik heb bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut. ·

Ik ben lid van de beroepsvereniging LVPW en aangesloten bij RBCZ·

Ik voldoe aan de verplichtingen van de beroepsvereniging op het gebied van visitatie, intervisie en bij- en nascholing·

Ik heb een VOG-verklaring, niet ouder dan 5 jaar·

Ik heb een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt·

Ik ben ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform de Wkkgz.