Privacyverklaring Praktijk Levenswerk

Wij, Praktijk Levenswerk, zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals ze op deze pagina zijn beschreven. We vinden het belangrijk dat er met jouw persoonsgegevens voorzichtig wordt omgegaan. We verwerken en beveiligen ze daarom zorgvuldig. We houden ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en waarom we dat doen. Natuurlijk volgens de AVG. Lees deze pagina zorgvuldig door. Deze verklaring gaat over onze website, www.praktijklevenswerk.nl en onze diensten.


We hebben deze privacyverklaring voor het laatst aangepast op 10 augustus 2023.


Gebruik van persoonsgegevens


Gebruik je websites of diensten die door ons, Praktijk Levenswerk, worden aangeboden? Dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens als je die direct met ons deelt. We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doelen dan die in deze privacyverklaring staan. Is dat wel het geval? Dan vragen we daarvoor eerst jouw toestemming.


Welke gegevens verzamelen wij?


Maak je gebruik van onze diensten? Dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via de telefoon, per email of brief
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?


Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor:


 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om de website te verbeteren. Zo kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jou.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als dit van de wet moet. Bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de wet of uw toestemming. Jouw toestemming kun je altijd intrekken.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?


Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen van deze privacyverklaring te halen. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 1 jaar.


Wat zijn jouw rechten?


Je mag informatie die wij verwerken altijd inzien. Wil je dat? Neem dan met ons contact op. Wij geven je dan een kopie van jouw gegevens. We moeten dan wel jouw identiteit controleren, voordat we de gegevens versturen. Denk je dat de verstrekte informatie niet klopt? Neem dan contact met ons op om de informatie te updaten. Ook kun je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Wil je dat wij informatie verwijderen? Dan kun je dat aan ons doorgeven. Dat kan altijd. We reageren op tijd, volgens de AVG. Ben je niet tevreden met ons antwoord? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder.


Wanneer delen wij gegevens met anderen?


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Hoe geven wij gegevens door?


Om de doelen in deze privacyklaring te bereiken kunnen we jouw gegevens buiten de EER overdragen. Is dit zo? Dan nemen wij de juiste beveiligingsmaatregelen. Dragen we jouw gegevens over aan een bedrijf in de Verenigde Staten? Dan zorgen we ervoor dat die voldoet aan het Privacy Shield. Dragen we jouw gegevens over aan een door de Europese Commissie erkend land? Dan heeft die ook een passend beschermingsniveau.


Statistieken voor verbetering


De door jou verstrekte gegevens worden bewaard voor statistische analyses. Dat doet Phoenix Analytics en Google Analytics. Deze statistieken gebruiken wij om onze diensten te verbeteren. Wij kunnen zien hoe bezoekers onze website gebruiken en zo de website verbeteren. Wij willen in de toekomst deze gegevens psuedonimiseren. Om de privacy van onze bezoekers nog beter te maken.


Cookies


Wij willen informatie met jou delen die relevant is voor jou. Daarom gebruiken wij op onze website verschillende soorten cookies. Zo plaatsen wij cookies die ervoor zorgen dat onze website goed functioneert. Bijvoorbeeld bij spamfilters, het afspelen van video's en caching om de website sneller te maken. Wij gebruiken analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard tijdens het websitebezoek. Jouw IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Zo zorgen wij ervoor dat onze diensten goed beveiligd en beheerd zijn. We gebruiken jouw IP-adres niet om je te volgen of te registreren. Alleen als je die informatie met ons deelt.


Wil je dat wij geen cookies opslaan? Dan kun je je afmelden voor cookies in de instellingen van je internetbrowser. Ook kun je de informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.


Hoe houden we jouw gegevens veilig?


Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig zijn. We gebruiken:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor
 • Encryptie van data
 • Pseudonimiseren van data
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen
 • Controle van erkende autorisaties