Identiteit van de praktijk medewerkers.


Wij gaan uit van de christelijke mens- en levensvisie.

Wij hanteren daarbij christelijke normen en waarden in combinatie met professioneel handelen.

Zo nodig betrekken we de levensovertuiging van de cliënt bij de hulpverlening, waar de hulpverlening dit ten goede komt.

Wij streven naar een afstemming tussen hulpverlening en pastoraat met erkenning van de eigen verantwoordelijkheden als hierom gevraagd wordt.

Ook voor christenen onder ons is het belangrijk te weten dat we samen kunnen werken aan ontvankelijkheid.

Om uiteindelijk de liefde van God weer te kunnen ontvangen. Een belangrijk proces dat je voor de rest van je leven meeneemt.

Je hoeft geen Christen te zijn om bij ons in therapie te gaan.

We vinden het belangrijk om te benoemen vanuit welke levensvisie wij werken.

Wat is christelijke zorg 

Christelijke zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden.
De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken.
Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in jouw leven die ook jouw geloofsovertuiging raken.
Dan is het belangrijk dat je  zorgverlener begrijpt waarom je bepaalde keuzes maakt.
Zo krijg jij de zorg die aansluit bij jouw identiteit.
Wij zijn jouw graag hierin van dienst.

van harte welkom.
Praktijk levenswerk voor relatie-en individuele therapie
Arjo Ballast en Jeanette Wiersema